FFC, z.s. - FFC

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
FFC, z.s.
 

Cíle:  FFC, z.s. je spolek pro podporu výzkumu a objasňování hraničních jevů a dalších záhad s cílem šíření nových poznatků a informací i mezi širokou veřejnost a pro podporu setkávání zájemců o tuto problematiku a spolupráce s obdobně zaměřenými badateli a spolky.
 

Program:  Těžištěm programu a aktivit FFC je zejména aktivní objasňování principů, vzniku a působení hraničních jevů a záhad všeho druhu, získávání informací o záhadách a jejich analýza a zpracování, resp. publikace výsledků v širším slova smyslu. Součástí činnosti je pořádání konferencí, setkání a exkurzí zájemců o danou problematiku.
 

Současná činnost: Hlavní náplní FFC je dnes kromě pořádání každoroční valné hromady s přednáškami a konference SFINGA organizace setkání, exkursí a expedic za záhadami a udržování kontaktu a podpora podobně zaměřených spolků a jednotlivců nejen v České republice.
 

Organizace:  Účast na běžných aktivitách FFC není podmíněna členstvím v FFC, nutností je respekt k ostatním a základy běžného slušného chování. Na akcích jste na vlastní nebezpečí a je potřeba respektovat pokyny organizátorů.
 

Historie:  FFC, z.s. vznikl v roce 1997 z iniciativy několika záhadologů jako občanské sdružení Fantastic Facts Club - zkráceně FFC, souběžně se vznikem časopisu Fantastická fakta. Postupem času se plně osamostatnil, i když přátelské vztahy k lidem okolo časopisu Fantastická fakta přetrvávaly po celou dobu jeho existence.
24.1.2017 počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky